Review

Gramofon
2007-2008. tél

Klasszikus hanglemez

EMÁNUEL MOÓR: HÁROM GORDONKA-ZONGORA SZONÁTA
Szabó Péter - gordonka Krausz Adrienne – zongora

A nagyszerű Szabó-Krausz duó ezúttal a tökélete­sen feledésbe merült Moór Emánuel (1863-1931) felfedezésével járult hozzá a Hungaroton első felvé­teleket és különlegességeket felvonultató sorozatá­hoz. A Kecskeméten született Moór a századfordu­ló és az azt követő évtized európai hírű, sokat koncertező, sokfelé elvetődött muzsikusa volt. Gyó­gyíthatatlan különc és igazi reneszánsz ember: zon­gorista, orgonista, karmester, feltaláló, képzőművész, építész és nem utolsósorban bő termésű komponista. A modernség azonban nem kedvez a reneszánsz embereknek: az univerzum és az univerzális sze­mély közötti szinkronicitás megtörik. A reneszánsz ember előtte vagy mögötte jár saját korának - saját univerzumában más naptár szerint mérnek. Moór számos emberi gesztusa az avantgárd polgárpuk­kasztás nagy mozdulatait előlegzi. hangszertalál­mányai szintén a jövőbe mutatnak - zeneszerzőként azonban valamiféle ódon céhes éthosz jellemzi: tö­kéletes mesterségbeli tudás birtokában tévedhetet­len kézzel legyártott, kockázatvállalást nem reszkí­rozó opusok létrehozásának a képessége. Hogy a lemezen szereplő három duószonáta hangneme egyaránt „Brahms-moll". az szinte mellékes: ha a korszak európai zenei átlagtudatát másik minta ha­tározta volna meg, a jó ízlésű Moór bizonnyal azt is tökéletes magabiztossággal tette volna a magáévá. Ha a felfedezés értékéről a kritikus mégsem képes sommás ítéletet mondani, annak köszönhető, hogy az előadópáros lefegyverző színvonalon tolmácsol­ja a műveket, s végső soron arra tanítanak, hogy a brahmsi nagyság előtt tanítványainak muzsikáján keresztül is meg kell hajtanunk a fejünket. Talán mégiscsak a céhes éthoszé a jövő.

Veres Bálint

Péter Szabó cellist, conductor, music editor
Péter Szabó's recordings are available on Amazon.com: